Hoppa till innehållet

Valresultat

Efter ett långt valmöte med mycket aktivt deltagande är resultaten här.

Ordförande: Jasmin Sundbäck
Vice-Ordförande: Christoffer Herala
Kamrer: William Ahlström
Sekreterare: Sani Heikkinen
Clubhöfvding: Jonatan Lehtinen
Informatör: Johannes Edgren
Sociala: Jakob Hahnsson
Interna: Camilla Bergfors
Tutoransvarig: Tobias Holm

Ledamot till De Äldres Råd för mandatperioden 2021 – 2026: Peik Åström
Ledamot till Klubblokalfonden för mandatperioden 2021 – 2024: Oscar Mansén

Trivselansvariga inom styrelsen: Sani Heikkinen & William Ahlström
Revisorer: Max Grönroos, Joel Främling
Revisorsuppleant: Mathias Lunabba

Gratulerar till alla invalda!

Sök