PET-Klubben

The PET club was founded on the 2nd of November 1998 by Plastic engineering students at Arcada as a way to bring people together and reach larger goals as a group. PET was the most advanced and interesting plastic at the time, and because it had inspired them with dreams for the future of technology and materials, they named their club PET.

The purpose of the club is to promote materials technology, and bring students together through gatherings and excursions, and to guard member’s interests.

We accomplish this and other goals by putting together projects, and raising funds so that members can go to events like K-fair, one of the largest industry gatherings in the world. We meet regularly to discuss club business and to socialize the third thursday of every month at the corner. Come by if you are interested or would like to hang out.

Plastklubben PET grundades ‘officiellt’ måndagen den 2 november 1998, då ett femtontal studerande från linjen plastteknik vid Institutionen för teknik i Yrkeshögskolan Arcada samlades.

Idén med hela klubben lutar nog till början av höstterminen -98, då de egentliga plaststudierna tog sig början vid skolan. Då ännu en studieresa till K’98 -mässan i Düsseldorf fullföljdes 23. – 26.10.1998, ökade sammanhållningen ytterligare i gruppen. Grundtanken med klubben är att föra samman plaststuderanden, ordna exkursioner till företag inom plastindustrin, samt att övervaka plaststuderandenas intressen. Eftersom undervisning av detta slag inte erbjuds på denna nivå någon annanstans i vårt land, har klubben mycket att ta i. Klubben står under Tekniska Läroverkets Kamratförbund, och alla som är medlemmar i TLK, har möjlighet att vara medlem i Plastklubben PET.

pet.tlk.fi


HEET Helsinki Energy Engineering Technology Club

Vi är en finlandssvensk förening från Helsingfors. Vi fungerar under Tekniska läroverkets kamratförbund, och fungerar primärt som en förening för studerande vid linjen Distribuerade Energisystem och Energi och Miljöteknik i Arcada.

Som mål har vi att förena studeranden, skapa kontakter mellan studeranden och arbetslivet och fungera som en kontakt mellan studeranden och skolan.

Vi gör nära sammarbete med både studeranden och skolan. Vi hoppas på att detta kan möjliggöra en så bra och aktuell skolning som möjligt både nu och i framtiden.

Vi strävar efter att skapa så mycket företagskontakter som möjligt, för att kunna förmedla praktikplatser, sommarjobb etc. Detta gör rekryteringen för företag lättare, eftersom vi redan har kontakterna och bästa sätten att nå de studeranden som är inom målgruppen.

heet.tlk.fi


LAN-Klubben

LAN-Klubben ordnar flera LANs varje år både i Cornern och på Werket. Mera information finns på lan.tlk.fi.

 


Bryggeriklubben

Bryggeriklubben brygger på. Mera information om Bryggeriklubben kan fås från Styrelsen.