Hoppa till innehållet

Klubbar

HEET Helsinki Energy Engineering Technology Club

Vi är en finlandssvensk förening från Helsingfors. Vi fungerar under Tekniska läroverkets kamratförbund, och fungerar primärt som en förening för studerande vid linjen Distribuerade Energisystem och Energi och Miljöteknik i Arcada.

Som mål har vi att förena studeranden, skapa kontakter mellan studeranden och arbetslivet och fungera som en kontakt mellan studeranden och skolan.

Vi gör nära sammarbete med både studeranden och skolan. Vi hoppas på att detta kan möjliggöra en så bra och aktuell skolning som möjligt både nu och i framtiden.

Vi strävar efter att skapa så mycket företagskontakter som möjligt, för att kunna förmedla praktikplatser, sommarjobb etc. Detta gör rekryteringen för företag lättare, eftersom vi redan har kontakterna och bästa sätten att nå de studeranden som är inom målgruppen.

Ordförande
Rickard Rosbäck 
+358 45 7003 7602

Viceordförande
Benjamin Jakobsson 

heet.club@gmail.com

LAN-Klubben

Ett LAN-party är när ett antal datoranvändare träffas för att koppla samman datorerna i ett LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk). Det i särklass vanligaste syftet med ett LAN-party är att spela datorspel mot varandra. Det var dock först någon gång under 2008 som Krister Bäckman (f.d. studerande och styrelsemedlem) m.fl. började ta initiativet till att ordna ett LAN för TLK-medlemmar. I början var deltagarantalet relativt lågt, men traditionen fortsatte, och i slutet av år 2009 deltog över 20 personer. LANen ordnades till en början vid TLKs klubblokal aka. Cornern, men numera ordnas de på Club Werket, vars faciliteter tillåter högre deltagarantal samt bekvämare tillvaro (dock lite långsammare uppkoppling).

I slutet av 2009 föddes idén om att laga en anmälningssida för LANen så att man enkelt kunde se hur många som var påväg. Sidan utvecklades med tiden till att innehålla allmän information om föreningen samt ett arkiv där man kan ladda ner det som deltagarna producerat under tävlingar. Under 2012 utvecklades sidorna i snabb takt (bl.a. profilsidan tillkom) samtidigt som designen ändrades en aning.

Dessa ständiga förändringar har dessvärre inneburit att hjulet blivit uppfunnit flera gånger samt att sidan skrivits om tre gånger. Den nuvarande reinkarnationen ser dock ut att vara här för att stanna. Den som är intresserad av webbutveckling är välkommen att kopiera koden från länken i footern.

LAN-klubben

Under år 2010 grundades LAN-klubben av Johannes Edgren, Tomas Kindstedt, Sam Stenvall, Henri Selin samt Christoffer Holmberg. Klubbens syfte är att ordna LANen samt utveckla dem. Klubben ansvarar för själva ordnandet av LAN-partyna, dvs. priser till tävlingar, nätverkshårdvara osv.

Ordförande
Joakim Mutka
+358 45 131 7157

Viceordförande
Johannes Edgren

 

lan.tlk.fi

Bryggeriklubben

Bryggeriklubben brygger på. Mera information om Bryggeriklubben kan fås från Styrelsen.

Sök