Hoppa till innehållet

Trivselansvariga

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. är en trakaserringsfri förening, och interna trivseln är en prioritet för oss som förbund. Alla våra evenemang är trakasseringsfria, och alla behandlas jämlikt. Som ett kamratförbund strävar vi till att alla känner sig välkomna i förbundets verksamhet.

Ifall du som medlem eller som deltagare på ett av våra evenemang skulle erfara trakasseri eller någon annan typ av osaklig verksamhet så finns vi här för dig.

Inom förbundet har vi två trivselansvariga, som du som medlem kan kontakta ifall du har frågor gällande trivseln, eller ifall du vill göra en trakasseringsanmälan. Posten Trivselansvarig är en funktionärspost och är ett förtroendeuppdrag inom förbundet. Våra trivselansvariga har tystnadsplikt. Förbundets trivselansvariga kommer ge dig stöd, och vägleda dig igenom din trakasseringsanmälan. Tillsammans med trivselansvariga (en eller flera) kommer ni fundera på lösningar för trakasseriet. Det finns flera typer av lösningar, och våra trivselansvariga är här för hjälpa dig hitta en lämplig lösning.

Trivselansvariga rör sig på våra evenemang och lokaler, och du kan alltid rycka någon av dem i ärmen ifall du har något på hjärtat. Du kan även nå våra trivselansvariga utanför våra evenemang, t.ex. på Cornern eller per distans. Du hittar kontaktuppgifter till förbundets trivselansvariga längre ner på denna sida.

Styrelsen och tutorerna finns också här för dig. Våra styrelsemedlemmar och tutorer svarar alltid gladeligen på alla dina frågor eller annat vad du funderar på. Styrelsemedlemmarnarnas kontaktuppgifter hittar du under fliken STYRELSEN på förbundets nätsida.

Skolan erbjuder även stödtjänster i bl.a. form av studievägledning, specialpedagogik och stöd för psykisk hälsa. Styrelsen och trivselansvariga hjälper dig gärna att kontakta skolans stödtjänster ifall det så önskas. Kom även ihåg att du som studerande vid Yrkeshögskolan Arcada har tillgång till Studenthälsan (SHVS). Både skolans stödtjänster samt Studenthälsan är totalt kostnadsfria för dig som studerande.

Förbundets trivselansvariga för året 2024 är följande personer:


Edouard Jacquot

Utbildningsutskottets ordförande

+33 782 97 82 32

Ulrika Ukkonen

Trivselansvarig

+358 45 1057433

Sök