Hoppa till innehållet

Kontakt

Styrelsen
styrelsen@tlk.fi

Jessica Lindfors

Ordförande

+358 44 2116130

Anton Doepel

Vice ordförande

+358 40 0108130

Ada Brännkärr

Sekreterare

+358 40 9325191

Pinja Kettunen

Kamrer

+358 50 3301636

Thomas Wredlund

Informationsutskottets ordförande

045 8076331

Cecilia Sved

Sociala utskottets ordförande

+358 45 2757589

Edouard Jacquot

Utbildningsutskottets ordförande

+33 782 97 82 32

Robin Daniel Tildeman

Interna utskottets ordförande

+358 45 73435515

Kim Engblom

Clubhöfvding

+358 45 73428669

Förbundsordförande

Sebastian Geust

Förbundsordförande

+358 50 3249003

Funktionärer

Elias Nybondas

Grafiker

+358 40 1457860

Erik Åhl

Fotograf

+358 45 8993207

Peik Holopainen

3D-printer ansvarig

+358 40 0964036

Gleb Drobyshev

Kälkmästare

+358 40 3644189

Ulrika Ukkonen

Trivselansvarig

+358 45 1057433

Underklubbar

LAN-klubben

Ulrika Ukkonen

+358 45 1057433

Bastuklubben

Krister Bäckman

+358 40 8396711

HEET

Alexander Höglund

+358 443043177

Sportklubben

Jessica Lindfors

+358 44 2116130

Traditional Games Corner

Taha Cheramti

+358 41 7153173

Tekniska Bryggeriklubben

Robin Daniel Tildeman

+358 45 73435515

Sök