Hoppa till innehållet

Presentation / Historia

 

TLK grundades i januari 1917, för att främja kamratskapet bland studeranden vid Tekniska Läroverket i Helsingfors. Sedan dess har det skett en del strukturella förändringar, men verksamhetsprincipen är ännu den samma.

Alla ingenjörsstuderanden vid Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola, har rätt att ansluta sig till TLK. TLK har ca. 310 studerande medlemmar och ett större antal äldre utdimitterade ständiga medlemmar. En TLK-medlem kan också bli medlem i Arcada studerandekår – ASK, som TLK samt de övriga ämnesföreningarna i Arcada samarbetar med. 

Inom TLK finns det olika klubbar till vilka medlemmar kan ansluta sig. TLK:s högsta beslutande organ är månadsmötet, men den vardagliga verksamheten leds av styrelsen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kamrer, clubbhöfvding, det sociala utskottets ordförande, externa utskottets ordförande, interna utskottets ordförande och informatör.

TLK medlemmarna känner man igen på den mörkblåa halaren med TLK:s logo i vitt på ryggen. Denna halare bär medlemmarna med stor ära och tradition under de största studiehögtiderna under studieåret.

 

Sök