Hoppa till innehållet

För företag

Tekniska läroverket i Helsingfors, Verket, var en svenskspråkig läroanstalt i huvudstadsregionen som utbildade ingenjörer. Tekniska läroverket i Helsingfors grundades år 1916. Det hade avdelningar för maskinteknik, elektroteknik och kemisk teknologi. 1996 fusionerades Tekniska läroverket med Svenska handelsläroverket (Lilla Hanken) och Svenska sjukvårdsinstitutet (Sjukis) och blev en del av Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola.

Verkets studerandekår, Tekniska Läroverkets Kamratförbund grundades 1917 för att främja kamratskapet bland studeranden vid Tekniska Läroverket i Helsingfors.Kamratförbundet lever kvar än i dag trots en del strukturella förändringar. Verksamhetsprincipen är förgivetvis ännu den samma.

Alla ingenjörsstuderanden vid Arcada har rätt att ansluta sig till Tekniska läroverkets kamratförbund. Idag har vi cirka 310 studerande medlemmar samt ett större antal utdimitterade ständiga medlemmar.

Sök