Hoppa till innehållet

Valmötet 2018

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. hade valmöte den 28.11.2018.

De Äldres Råd & KLF

Carl Peppe Schauman blev vald som ledamot för De Äldres Råd.
Krister Karlström blev vald som ledamot för KLF.

TLK:s styrelse för året 2019

Oscar Mansén valdes till Styrelseordförande.
Mathias Lunabba valdes som Viceordförande.
Max Grönroos valdes som Kamrer.
Joel Jansson valdes till Clubhöfvding.
Fredrik Ekström valdes som Sekreterare.
Robert Korsström valdes som Interna utskottets ordförande.
Christoffer Herala valdes som Sociala utskottets ordförande.
Sean Kossila valdes som Utbildningsutskottets ordförande.
Jonatan Lehtinen valdes som Informationsutskottets ordförande.

 

Sök