Hoppa till innehållet

Valmöte

Bästa Medlem!
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till VALMÖTE, Onsdagen 02.11.2022 klockan 17:00 på Cor-Huset, Majstadsgatan 11.
 
För att delta i röstningen kräver vi att ni närvarar fysiskt på mötet samt har aktivt TLK medlemskap, ni kan dock följa med mötet samt ställa upp på distans.
Ifall ni vill ställa upp för en post på distans kräver vi att ni skickar ett brev till ordforande@tlk.fi gällande vilken post ni ställer upp till samt motivering som läses upp på mötet.
På mötet väljs utöver TLK:s Styrelse för verksamhetsåret 2023 följande poster.
Ledamot till De Äldres Råd 2023-2027
Ledamot till Klubblokalfonden (KLF) 2023-2025.
Funktionärer:
Trivselansvarig
3D-printer ansvarig
Grafiker
Fotograf
Kälkmästare
Det bjuds på öl, läsk och pizza på mötet.
Föredragningslista bifogad.
VM_FDLIST_02_11_2022

Sök