Hoppa till innehållet

Valmöte

Bästa Medlem!

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till Valmöte, Torsdagen den 18.11.2021 klockan 18:00 på Cor-Huset Majstadsgatan 11.
För att delta i röstningen kräver vi att Ni närvarar fysiskt på mötet samt har aktiv TLK medlemskap, Ni kan dock följa med mötet samt ställa upp på distans.
Ifall Ni vill ställa upp för en post på distans kräver vi att ni skickar ett brev till ordforande@tlk.fi gällande vilken post ni ställer upp till samt motivering som läses upp på mötet.
På mötet väljs utöver TLK:s Styrelse för verksamhetsåret 2022 följande poster.
Förbundsordförande 2022-2023
Ledamot till klubblokalfonden 2022-2024
Ledamot till De Äldres Råd 2022-2026
Inspektor 2022-2024
Låt din röst bli hörd och missa inte valmötet.

På mötet bjuds det på kvalitativa drycker och ädla snäcks. (PIZZA & ÖL) 

Föredragningslista bifogad.

Sök