Hoppa till innehållet

Val Resultat 2021

Resultat från TLK Valmötet 18.11.2021

Ordförande: William Ahlström
Vice-Ordförande: Oskar Storbacka
Kamrer: Sebastian Geust
Sekreterare: Malin Kuikka
Clubhöfvding: Kasper Maukkonen
Informatör: Peik Holopainen
Sociala utskottets ordförande: Kim Engblom
Interna utskottets ordförande: Frida Öfverström
Utbildningsutskottets ordförande: Jakob Hahnsson

Förbundsordförande 22-23: Johannes Edgren
De Äldres Råd Ledamot 22-26: Christoffer Holmberg
Klubblokalfonden Ledamot 22-24: Jonatan Lehtinen

Sök