Hoppa till innehållet

TLK x SvNK 2024

English below

27.3 TLK x SvNK sits
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. och Svenska Naturvetarklubben r.f. ordnar återigen en härlig gemensam sits!! Denna gång ordnas sitsen på SvNK:s klubb.

Kom med, ha skoj och lära känna Helsingfors Universitets biologi- och miljövetenskapsstuderande!

Var? Klubben, Kyrkogatan 10
När? Onsdagen 27.3, fördrink klo 18, till bords Klo 18:30
Pris? 14€/12€, beroende på dryckesval (Cash is king!)
Dresscode? Halare + klä dig som din type
Efterfest? På Klubben (cash is king!)

Anmälningen till sitsen sker via anmälningsformuläret nedan! Anmälan öppnar 15.3 klo 12 och stänger 23.3 klo 21! Du betalar för sitsen med cash på Klubben innan sitsen börjar!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1Xe4c58eFcHuXNXYYTggeLTogGnK8jWGxRdUqXfk7JAkQA/viewform?usp=sf_link

_________________________________

27.3 TLK x SvNK sitz
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. and Svenska Naturvetarklubben r.f. are once again organizing a wonderful joint sitz!!! This time the sitz is organized at SvNK’s club.

Come along, have fun and get to know the University of Helsinki’s biology and environmental science students!

Where? Klubben, Kyrkogatan 10
When? Wednesday 27.3, pre-drink at 18, to the tables at 18:30
Price? 14€/12€, depending on drink choice (Cash is king!)
Dresscode? Overalls + dress as your type
Afterparty? At Klubben (cash is king!)

Registration for the sitz is done via the registration form below! Registration opens 15.3 at 12 and closes 23.3 at 21! You pay for the sitz with cash at Klubben before the sitz starts!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde1Xe4c58eFcHuXNXYYTggeLTogGnK8jWGxRdUqXfk7JAkQA/viewform?usp=sf_link

Sök