Hoppa till innehållet

TLK Valmöte 9.11.2023

Bästa Medlem!
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till VALMÖTE, torsdagen 09.11.2023 klockan 18:00 på Cor-Huset, Majstadsgatan 11.
För att delta i röstningen kräver vi att ni närvarar fysiskt på mötet samt har aktivt TLK medlemskap, ni kan dock följa med mötet samt ställa upp på distans.
Ifall ni vill ställa upp för en post på distans kräver vi att ni skickar ett brev till ordforande@tlk.fi gällande vilken post ni ställer upp till samt motivering som läses upp på mötet.
På mötet väljs utöver TLK:s Styrelse för verksamhetsåret 2024 följande poster.
Förbundsordförande 2024–2026
Ledamot till De Äldres Råd 2024-2028
Ledamot till Klubblokalfonden (KLF) 2024-2026.
Funktionärer:
Trivselansvarig
3D-printer ansvarig
Grafiker
Fotograf
Kälkmästare
Det bjuds på öl, läsk och pizza på mötet.
Föredragningslista

Sök