Hoppa till innehållet

TLK Sommarträff 2023

Kära medlemmar!
Har du känt en brist av TLK-aktivitet eller saknat dina TLKompisar under sommaren? Frukta inte, för även i år ordnas TLKs årliga sommarträff!
Denna sommar ordnas träffen i Åbo skärgård den 28-30.7, och biljettsläppet sker på Kide fredagen den 16.6 kl.12:00 (det finns ett begränsat antal biljetter så lönar sig att vara snabb)!
I priset ingår mat samt skjuts (från Pargas) till träffen.
Vi ses snart! 😎
Vid frågor kan du rikta dig till Anton Doepel 040 0108 130, tutor@tlk.fi

Dear members!
Have you felt a lack of TLK activity or missed your TLK buddies during the summer? Fear not, because TLK’s annual summer gathering will also be organized this year!
This summer, the gathering weekend will be held in the Turku archipelago on 28-30.7, and the ticket sale will take place on Kide on Friday 16.6 at 12:00 (there is a limited number of tickets, so be quick)!
Included in the price: food and transport (from Parainen) to the gathering.
See you soon! 😎
If you have any questions you can direct them to Anton Doepel +358 40 0108 130, tutor@tlk.fi

Sök