Hoppa till innehållet

TLK LAN S14 LAN 2

LAN-klubben välkomnar er till TLK LAN S14 LAN 2, ett Bring Your Own Computer-evenemang.

Dörrarna öppnas torsdagen den 14.12 kl. 17:00 på Cornern, och avslutar söndagen den 17.12 kl. 14:00.

Det blir fyra dagar av intensivt nördande med spel, tävlingar, kreativitet och mycket julfiilis!

Vi fortsätter med flera av de populära och lyckade tävlingarna så som CS:GO, Xonotic, PUBG, Minecraft Bingo och Deluxe Ski Jump 4 (i samband med bastu), samt tävlar mot varandra i flera lättsinnade vinterspel (enligt önskemål)!

Under detta LAN kommer en ny styrelse väljas inför 2024. Man behöver ej ha en datorplats för att ställa upp i valet, endast vara på plats under valmötet. För att ställa upp i styrelsen krävs aktivt TLK medlemskap. Mer info om valmötet finns på webbsidan!

Många utexaminerade IT-Ingenjörer som jobbar inom branschen deltar regelbundet i evenemanget och hjälper er gärna med era möjliga programmeringsfrågor.

Det är andra LAN:et i säsongen, så missa inte att delta i så många tävlingar som du kan för att senare kunna dra hem vinsten i form av ett pris värt 100€!

Anmälning på https://lan.tlk.fi/
För anmälan behövs LAN konto som också görs på LAN sidorna, läs instruktionerna.
Ifall ni har frågor eller problem med anmälning kontakta oss på lanklubben@gmail.com eller på Discord https://discord.gg/tlklan

Ifall du har tappat ditt lösenord till LAN-Klubbens webbsida kontakta lanklubben@gmail.com

Vi erbjuder nu också möjligheten till skjuts ifall du har problem med transport av dig själv och din datorutrustning, kontakta LAN-Klubbens Styrelse på Discord eller per e-post för mer info.

PRIS
10€ per LAN eller 20€ för ett läsår (4 LAN) för datorplats.
Det är gratis att komma som besökare utan datorplats. För att delta i compos måste du betala deltagaravgiften oberoende om du tar datorplats eller ej.

RECAP:
Vad? – BYOC LAN-Party
Var? – Cornern, Romgatan 5
När? – 14-17.12.2023
Anmäl? – https://lan.tlk.fi/

———-

The LAN-club welcomes you to TLK LAN S14 LAN 2, a Bring Your Own Computer event.

The doors open on Thursday 14.12 at 17:00 at Cornern, and the event ends on Sunday 17.12 at 14:00.
It will be four days of intense geeking with games, competitions, creativity, and plenty of holiday cheer!

We continue with several of the popular and successful competitions such as CS:GO, Xonotic, PUBG, Minecraft Bingo and Deluxe Ski Jump 4, as well as competing against each other in lighthearted winter games (whichever ones you’d like)!

During this LAN a new board for next year will be elected. You do not need a computer spot to participate in the election, just attending during the meeting is fine. To be a part of the LAN-board you need an active TLK-membership. More info about the election is on the website!

Many graduated IT engineers who work in the industry regularly attend the event and are happy to help you with your possible programming questions.

This is the second LAN of the season, so don’t miss out on participating in as many competitions as you can for the chance to win a prize worth €100 at the end of the season!

You can register at https://lan.tlk.fi/
For registration you need a LAN account, which is also done on the LAN website, read the instructions.
If you have questions or problems with registration, contact us at lanklubben@gmail.com or on Discord https://discord.gg/tlklan

If you have lost your password to the LAN-club’s website, contact lanklubben@gmail.com

We now also offer the option of a ride if you have problems with transporting yourself and your computer equipment, contact the LAN-club Board on Discord or by e-mail for more info.

PRICE
€10 per LAN or €20 for an academic year (4 LANs) for a computer spot.
It is free to come as a visitor without a computer spot. To participate in competitions, you must pay the participation fee regardless of whether you take a computer spot or not.

RECAP:
What? – BYOC LAN-Party
Where? – Cornern, Roomankatu 5
When? – 14-17.12.2023
Register? – https://lan.tlk.fi/

Sök