Hoppa till innehållet

TLK-LAN S13 LAN 3

LAN-klubben välkomnar er till TLK LAN S13 LAN 3, ett Bring Your Own Computer-evenemang.

Dörrarna öppnas torsdagen den 23.2 kl. 19:00 på Cor-huset, och avslutar söndagen den 26.2 kl. 13:00.
Det blir fyra dagar av intensivt nördande med spel, tävlingar, programmering, musik och grafik!

Vi fortsätter med flera av de populära och lyckade tävlingarna så som CS:GO, Xonotic, Pro Pilkki 2, Minecraft speedrun och Deluxe Ski Jump 4 (i samband med bastu), samt testar nya tävlingar som League of Legends och Dota 2!

Många utexaminerade IT-Ingenjörer som jobbar inom branschen deltar regelbundet i evenemanget och hjälper er gärna med era möjliga programmeringsfrågor.

Turneringen för säsongschampion fortsätter, så missa inte att delta i så många tävlingar som du kan! Samla så många av de värdefulla poängen som du kan för möjligheten att vinna ett pris med värdet 100€ i slutet av säsongen!

*********
Anmälning på https://lan.tlk.fi/.
För anmälan behövs LAN konto som också görs på LAN sidorna, läs instruktionerna.
Ifall ni har frågor eller problem med anmälning kontakta oss på lanklubben@gmail.com eller på Discord https://discord.gg/8z2aNj65ha

Ifall du har tappat ditt lösenord till LAN-Klubbens webbsida kontakta lanklubben@gmail.com

Vi erbjuder nu också möjligheten till skjuts ifall du har problem med transport av dig själv och din datorutrustning, kontakta LAN-Klubbens Styrelse på Discord eller per e-post för mer info.

PRIS
10€ per LAN eller 20€ för ett läsår (4 LAN) för datorplats.
Det är gratis att komma som besökare utan datorplats. För att delta i compos måste du betala deltagaravgiften oberoende om du tar datorplats eller ej.

RECAP:
Vad? – BYOC LAN-Party
Var? – Cor-Huset, Majstadsgatan 11, 00560 Helsingfors
När? – 23-26.2.2023
Anmäl? – https://lan.tlk.fi/

———-

The LAN-club welcomes you to TLK LAN S13 LAN 3, a Bring Your Own Computer event.

The doors open on Thursday 23.2 at 19:00 at the Cor-house, and the event ends on Sunday 26.2 at 13:00.
It will be four days of intense geeking with games, competitions, programming, music and graphics!

We continue with several of the popular and successful competitions such as CS:GO, Xonotic, Pro Pilkki 2, Minecraft speedrun and Deluxe Ski Jump 4, as well as testing new competitions such as League of Legends and Dota 2!

Many graduated IT engineers who work in the industry regularly attend the event and are happy to help you with your possible programming questions.

The Season Champion Tournament continues, so don’t miss out on entering as many races as you can! Collect as many of the valuable points as you can for the chance to win a prize worth €100 at the end of the season!

*********

You can register at https://lan.tlk.fi/.
For registration you need a LAN account, which is also done on the LAN website, read the instructions.
If you have questions or problems with registration, contact us at lanklubben@gmail.com or on Discord https://discord.gg/8z2aNj65ha

If you have lost your password to the LAN-club’s website, contact lanklubben@gmail.com

We now also offer the option of a ride if you have problems with transporting yourself and your computer equipment, contact the LAN-club Board on Discord or by e-mail for more info.

PRICE
€10 per LAN or €20 for an academic year (4 LANs) for a computer spot.
It is free to come as a visitor without a computer spot. To participate in competitions, you must pay the participation fee regardless of whether you take a computer spot or not.

RECAP:
What? – BYOC LAN-Party
Where? – Cor-house, Toukolankatu 11, 00560 Helsinki
When? – 23-26.2.2023
Registration? – https://lan.tlk.fi/

Mvh,
Lan-Klubbens Styrelse 2023

Sök