Hoppa till innehållet

Styrelsen

William Ahlström

Ordförande

040 0971973

Oskar Storbacka

Viceordförande

044 2973809

Sebastian Geust

Kamrer

050 3249003

Malin Kuikka

Sekreterare

050 3041532

Peik Holopainen

Informationsutskottets ordförande

040 0964036

Frida Öfverström

Interna utskottets ordförande

040 0881122

Kasper Maukkonen

Clubhöfvding

050 5731489

Jakob Hahnsson

Utbildningsutskottets ordförande

040 5119171

Kim Engblom

Sociala utskottets ordförande

045 73428669

Sök