Hoppa till innehållet

Månadsmöte Februari 2.0

Bästa Medlem!

På grund av att för få uppvisade sig vid mötet den 18.2 så måste vi ordna ett nytt möte för att uppfylla vår stadga.
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till Månadsmöte, Torsdagen den 25.2.2021 klockan 19:00 Online på Google Meets.
På grund av rådande restriktioner i huvudstadsregionen kan vi tyvärr inte ha mer än kravet på 10+1 medlemmar närvarande fysiskt i enlighet med vår stadga på månadsmöte. Vi önskar dock att Ni deltar på distans.

Föredragningslista bifogad.

Sök