Hoppa till innehållet

Maj Månadsmöte

Bästa Medlem!

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till Månadsmöte, Onsdagen den 26.5.2021 klockan 18:00 Online på Google Meets.

På grund av rådande restriktioner i huvudstadsregionen kan vi tyvärr inte ha medlemmar närvarande på månadsmöte. Vi önskar dock att Ni deltar på distans.

Föredragningslista bifogad.
MM_FDLIST_26_5.2021

Sök