Hoppa till innehållet

Nomineringar till Förtjänsttecken samt utmärkelser

Bästa medlemmar, 

 

Det är dags att nominera till Förtjänsttecken samt utmärkelser inför TLK’s årsfest.

 

Nomineringar levereras till Cornern under öppethållningstider eller till Cornerns postlåda Romgatan 5 Liiketila 00560 Helsingfors och markeras med ”FTK / Förtjänstteckenkommittén”. Nomineringar kan även skickas direkt till undertecknades epost, dock bör dokumenten följa samma regler som de fysiskt levererade nomineringarna.

 

Nominering bör inkludera namn på personen som nomineras, utmärkelsen personen nomineras till, motivering samt minst 2 TLK medlemmars underskrifter och namnförtydligande.

Nomineringar bör vara inlämnad 12.2.2023 kl 12:00. 

 

Ni kan nominera till följande utmärkelser.

Förtjänsttecken i Silver – För stor och väl utförd insats inom föreningen.

Förtjänsttecken i Guld – För extraordinär insats inom föreningen.

Årets Werkeit – För årets insats eller atmosfärhöjare.

Storwerket– För exceptionell insats i ingenjörers utbildning av lärare.

Prima Werkställt – För ett exceptionellt betydelsefullt slutarbete eller liknande insats.

TLKompis  – En god vän inom förbundet som bidragit med gemenskap och glädje.

 

Mvh,
Johannes Edgren
Ordförande – Förtjänstteckenkommittén
ftk@tlk.fi

Sök