Hoppa till innehållet

Dimissionskaffe

[English below]

Bästa Werkeiter!
Vi vill hedra våra medlemmar med dimissionskaffe efter examensceremonin på Arcada. Examensceremonin är på fredagen den 7.10 på Arcada och börjar klockan 15:00 varefter examinanderna får ta sig till Cornern. Där de blir uppvaktade med kaffe samt avec. Kom ihåg att som examinand behöver du vara på plats i Arcadahuset senast 30 minuter innan ceremonin börjar.

Nu har tiden stundat då en stor del av våra duktiga medlemmar avklarat sina studier på Arcada. Dessa duktiga Werkeiter kan nu stolt tänka tillbaka på allt det goda med den tunga studietiden. Studietiden som innehållit långa kvällar i dimman trots de konstanta deadlines som har trängt på. Studietiden med både gott och ont, en oförglömlig och minnesrik etapp i livet.

Kom med och uppvakta samt gratulera Era TLKompisar!

VAD? Dimissionskaffe.
NÄR? 7.10 efter examensceremonin (15:00) på Arcada.
VAR? Cornern (Romgatan 5).
VEM? TLK:are samt eventuell avec.
KLÄDSEL? Kostym eller snäppet snyggare.

________________________________________________________

Bästa Werkeiter!
We would like to honour our members with graduation coffee after the graduation ceremony at Arcada. The graduation ceremony will be held on Friday October 7th at Arcada, starting at 15:00, after which the graduates may go to Cornern. Where they can celebrate with their fellow peers with coffee and so forth. Remember that as an examinee, you need to be at the Arcada building at least 30 minutes before the ceremony starts.

The time has come for many of our talented members to finish their studies at Arcada. These talented Werkeiter can now proudly look back on all the good things that came out of their hard studies. The studies that brought long evenings in the mist despite the constant deadlines that have been pressing them. A time of study with both good and bad, an unforgettable and memorable stage in life.

Come and join us to congratulate your fellow TLKlassmates!

WHAT? Graduation coffee.
WHEN? October 7th after the graduation ceremony (15:00) at Arcada.
WHERE? Cornern (Roomankatu 5).
WHO? TLK and possible avec.
CLOTHING? Suit or something somewhat nicer.

Sök