Hoppa till innehållet

Dags att beställa halare!

Hej Gulisar!

Nu är de äntligen dags att beställa TLK:arnas uniform som alla medlemmar får bära!

Det är det bästa sättet att känna igen era studiekompisar och andra studeranden. Det är också den sammanknytande kraften mellan alla studeranden som har roligt ute i omgivningen. Halaren bärs vanligtvis på sillisar, studiefester och andra roliga tillställningar.

Halare kan Ni beställa via Kide.app och Ni hittar beställningsformuläret här: https://kide.app/products/1ba1d8ce-3bfc-4b38-bae5-a59e7dd0ca0b

Ni kan komma och prova halare på Cornern (Romgatan 5) Måndag 12-15 eller Torsdag 16-19 eller då någon ser ut att vara där. Ni kan kolla ifall någon är där via Corner Cam https://cornern.tlk.fi/ eller övriga öppettider från kalendern som finns nere på vår hemsida https://www.tlk.fi/

Ifall ni inte har möjlighet att komma till Cornern så kan följande tabell följas till viss mån.

<165cm     :: 48
165-170cm :: 50
170-175cm :: 52
175-180cm :: 54
180-185cm :: 56
185-190cm :: 58
190-195cm :: 60
195cm+      :: 62
195cm++    :: 64

OBS! Sista dagen att beställa är 30.9.2022.

——————————–

Hi Freshmen!

It’s finally time to order the TLK uniform that all members can wear!

It’s the best way to recognize your fellow students. It is also the unifying force between all students having fun out and about. The overall is usually worn at sillis, student parties and other fun events.

You can order the overall via Kide.app and you can find the order form here: https://kide.app/products/1ba1d8ce-3bfc-4b38-bae5-a59e7dd0ca0b

You can come and try the overall at Cornern (Romgatan 5) Monday 12-15 or Thursday 16-19 or whenever someone seems to be there. You can check if anyone is there via Corner Cam https://cornern.tlk.fi/ or other opening hours from the calendar at the bottom of our website https://www.tlk.fi/

If you are unable to make it to the Corner, the following table can be followed to some extent.

<165cm     :: 48
165-170cm :: 50
170-175cm :: 52
175-180cm :: 54
180-185cm :: 56
185-190cm :: 58
190-195cm :: 60
195cm+      :: 62
195cm++    :: 64

NOTE! Last day to order is 30.9.2022.

 

 

Sök