Hoppa till innehållet

Budgetmöte

Bästa Medlem!
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till Budgetmöte, Onsdagen den 16.12.2020 klockan 18:00 på CW, Nilsiägatan 11-13
Man kan även delta i mötet på distans via Google Meets på länken: https://meet.google.com/jmw-uxyo-yde
Endast personligen närvarande medlemmar kan rösta på kandidater i val i enlighet med TLK’s Stadga (https://www.tlk.fi/stadgar/). 
§ 11. Förbundsmötet.
” Förbundets beslutanderätt utövas av de till förbundsmötet församlade, personligen närvarande, röstberättigade medlemmarna.”
Föredragningslista bifogad.
BudgetMote_FDLIST_16122020

Mvh,
Johannes Edgren
Informatör 2020
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.

Sök