Hoppa till innehållet

Årsmöte 31.3.2021

Bästa Medlem!

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till Årsmöte, Onsdagen den 31.3.2021 klockan 18:00 Online på Google Meets.

På grund av rådande restriktioner i huvudstadsregionen kan vi tyvärr inte ha medlemmar närvarande på månadsmöte. Vi önskar dock att Ni deltar på distans.

Föredragningslista bifogad.

Sök