Hoppa till innehållet

April Månadsmöte 15.4.2020

Bästa medlem!
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till månadsmöte Onsdagen den 15.4.2020 klockan 18:00.
 
På grund av den rådande situationen kommer mötet köras på distans via Google Meets.
 
Föredragningslista som bilaga

Sök