Hoppa till innehållet

Gulis Sitz

TLK ordnar äntligen den traditionella Gulissitzen, dock i annan stil.

Sitzen kör igång fredagen 12 februari 19:00 på Zoom. Gulissitzen går ut på att introducera nya studeranden till sitzkulturen. Anmälning på Kide för 3€. Alla deltagare får halarmärke och dresscoden är halare.
Alla Arcada studeranden är välkomna att delta

Men vad är en “sitz”?

En sitz är traditionellt en tre rätters middag i samband med fest och sång i studiekretsar. Under sitzens gång serveras för-, varm- och efterrätt såväl som alkohol eller valfri dryck. Snapsvisor sjungs under ledning av sitzens sångledare. Snapsvisor börjar med tystnad varefter sångledaren tar ton, börjandes från Helan går.

Hur gör vi online?

Sitzen anpassas såklart till en online miljö. Ert bordssälskap som annars skulle sitta runt er i bordet, samlas istället i breakout-rooms. Till mat önskar vi att man lagar sin egen makaronilåda, en klassiker inom sitzkulturen. Anmälda deltagare kommer innan sitzen förses med ett mail innehållande Zoom link samt vidare instruktioner gällande sitzen.


TLK finally organizes the traditional Gulissitz, though in a different fashion.

The sitz begins on Friday the 12 of February in Zoom. The gulissitz is all about introducing freshmen to the sitz culture. Registration on Kide for the price of 3€. All Participants receive overall patches. Dress code is student overall.
All Arcada’s students are welcome to join
What is a sitz?

A sitz is traditionally a 3-course meal combined with song. During the sitz food is served together with alcohol or other drinks of choice. Schnapps-songs are sung under the guidance of the toastmaster, beginning with ‘Helan går’.

How do we do online?

The sitz is of course adjusted to an online-environment. Your otherwise present table company gets put into breakout rooms where the sitz will continue. Registered participants will receive an email containing Zoom link and further detailed information regarding the sitz.


Kide link: https://kide.app/events/5a7335a9-f6e5-47b1-830b-5013bed6b088

Sök