Hoppa till innehållet

Valmöte 2020

Bästa Medlem!
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. sammankallar sina medlemmar till VALMÖTE, Onsdagen den 18.11.2020 klockan 18:00 på COR-Huset, Majstadsgatan 11.
 
Det bjuds på öl, läsk och snacks på mötet.
Man kan även delta i mötet på distans via Google Meets på länken: https://meet.google.com/jmw-uxyo-yde
Endast personligen närvarande medlemmar kan rösta på kandidater i valet i enlighet med TLK’s Stadga (https://www.tlk.fi/stadgar/). 
§ 11. Förbundsmötet.
” Förbundets beslutanderätt utövas av de till förbundsmötet församlade, personligen närvarande, röstberättigade medlemmarna.”
Föredragningslista bifogad.
TLK_ValMote_18_11_2020

Mvh,

Johannes Edgren
Informatör 2020
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.

Sök