Räknestugan ordnas varje tisdag och torsdag kl. 16:15-18:00 i D4106

På denna sida publiceras varje vecka en uppgift som TLK medlemmar kan lösa. Mellan alla medlemmar som svarat rätt lottas ett pris ut varje vecka. Alla lösningar lämnas in i postlådan i D3 inklusive kontaktuppgifter. På söndag publiceras denna veckas svar samt ny uppgift för följande vecka!

 

Calculation cottage is arranged every Tuesday and Thursday 16:15-18:00 in D4106

On this site we will publish an assignment every week that all TLK members can solve. Between all members that answered correctly there will be a lottery for a prize every week. All answers shall be dropped in the mailbox in D3 including your contact info. The correct answer will be published on sunday as well as next week’s assignment.

Vecka 47

Sista inlämningsdagen är 23.11

Deadline for assignment is 23.11

Quiz 12

Vecka 46

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz 11

Vecka 45

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz 10

Vecka 44

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz9

Vecka 43

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz8

Vecka 42

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz 7

Vecka 41

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz 6

Vecka 40

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

Quiz 5

Vecka 39

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

quiz4

Vecka 38

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

quiz3

Vecka 37

Uppgift och modellösning

Quiz and Answer

quiz2

 

Vecka 36

Uppgift och modellösning

Quiz and answer

quiz1 (1)