** English below**

Nu är det dags att rösta in en ny styrelse för nästa år.

Varje styrelsemedlem kommer att lägga upp på vårat instagram konto en kort beskrivning om deras post och varför det lönar sig att ställa upp. Lönar sig läsa dom om man är intresserad att ställa upp eller är ännu osäker. Om man inte har tänkt ställa upp lönar det sig ändå att komma till valmöte för att påverka vem som kommer till nästa styrelse.
Styrelsen bjuder på snacks och dryck för man kan inte rösta på tom mage eller törstig strup. Efter mötet förtärs överblivna drickor i bastun.

I samband med styrelsevalet väljs i år också ett officiellt utskott för enskilda styrelseposter. Ifall man har intresse av styrelseverksamhet men inte har tid för en styrelsepost kan man även ställa upp i ett utskott.

Det här året får varje TLK medlem som kommer till valmöte ett halarmärke. 🙂

Föredragningslista publiceras här före mötet.

Vad: Valmöte
Var: Cor-huset
När: 20.11 KL 18:00->
Varför delta:
– Påverka med att rösta in nya styrelse
– Ställa upp till styrelseposter
-Ställa upp i utskott
– Lära sig mera om TLK och vår verksamhet
– Snacks och dryck
– Gratis halarmärke
– Lära känna nya människor i din förening
– Bastu

—————————————————————————————-

It is time to vote in a new board for next year.

Every board member will post on our facebook and instagram account a short description about their position and why you should apply. You should definitely read them if you are interested or still uncertain. If you are not going to apply for a position you should still come and vote. The board will be serving snacks and drinks because you can’t vote on an empty stomach or when you are thirsty. There will be sauna after the meeting.

This year all TLK members who attend will receive a overall badge. 🙂

The agenda will be posted on this page prior to the meeting.

What: Election meeting
Where: Cor-house
When: 20.11 @ 18:00->
Why participate:
– Vote who will be on the board for next year
– Apply for a position on the board
– Learn more about TLK and our activity
– Snacks and drink
– Free badge
– Meet new people in your student association
– Sauna