Bild på styrelsemedlem

Daniel Tallberg

Ordförande

050 5668303

ordforande(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Leif Granfelt

Viceordförande

0408467879

viceordforande(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Oliver Granlund

Informatör

0405586455

informator(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Oscar Lytz

Kamrer

0408375252

kamrer(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Kaj Mikael Berg

Tutor ansvarig

0407205162

tutor(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Sebastian Partanen

Sekreterare

0505967380

sekreterare(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Max Grönroos

Clubhöfvding

0442584904

clubhofvding(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Kim French

Socialt ansvarig

0452331831

sociala(a)tlk.fi

Bild på styrelsemedlem

Lars Eric Lautner-Bollström

Internt ansvarig

0445333265

interna(a)tlk.fi